Детска градина „Соня”

се намира в централната част на град Сухиндол в близост до Детска ясла „8 март”, СУ „Свети Климент Охридски” и община Сухиндол. Тя е целодневна детска градина с общинско дофинансиране. Детското заведение се отоплява с камини с твърдо гориво. Храната за децата се приготвя в кухненският блок на детската градина. За 5 и 6 годишните е осигурена безплатна закуска. Спазени са функционалните и хигиенно-педагогическите изисквания при оформяне на дворното пространство.