Поверителност

 

Защита на личните данни на ДГ Соня съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).