Участие в проекти

ДГ “Соня” гр. Сухиндол участва по Оперативна програма “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование